Bányai Viktória

Bányai Viktória
Tudományos főmunkatárs (TK KI)
  • Osztály: Kisebbségtörténeti és Etnopolitikai Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: banyai.viktoria@tk.hu
  • Telefonszám: +36-1 411-6749
  • Épület: ELTE BTK
Kutatási területek
  • Újkori magyarországi zsidó történelem és művelődéstörténet
  • Magyarországi zsidóság történetének héber nyelvű forrásai: rabbinikus források (responsumirodalom, homiletika); zsidó temetők felirati anyaga (helytörténeti, névtani, társadalomtudományi feldolgozás)
  • Újkori zsidó oktatásügy története, magyarországi zsidó cserkészet
  • Zsidó iskolák és gyerekintézmények Magyarországon, 1944-1956