Bán-Forgács Nóra

Bán-Forgács Nóra
Tudományos munkatárs (TK JTI)
  • Osztály: Jogelméleti, Jogszociológiai és Jogtörténeti Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: ban-forgacs.nora@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5171
  • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.17.)
Kutatási területek
  • Alkotmányjog
  • Emberi jogok elmélete
  • Összehasonlító alkotmányjog