Balogh Lídia

Balogh Lídia
Tudományos munkatárs (TK JTI)
  • Osztály: Jogelméleti, Jogszociológiai és Jogtörténeti Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • Szervezési felelősségi körök: az Állam- és Jogtudomány folyóirat felelős szerkesztője; a Kutatásetikai Bizottság elnöke
  • E-mail: balogh.lidia@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5146
  • Épület: HTK (Emelet, szobaszám: T.0.18.)
Kutatási területek
  • Antidiszkrimináció és esélyegyenlőség (nemek közötti egyenlőség)
  • Kisebbségi jogok, kisebbségvédelem