Árendás Zsuzsanna

Árendás Zsuzsanna

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalom- és Közpolitika Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: arendas.zsuzsanna@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: 06 1 2246700 / 5438
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.12)
Kutatási területek

Árendás Zsuzsanna, PhD a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. PhD fokozatát a Pécsi Tudományegyetemen szerezte 2008-ban. Zsuzsa a társadalomtudományok több területén szerzett tudományos képzést, így a néprajz, a kulturális antropológia és a nacionalizmus tanulmányok területén. Doktori disszertációját az etnicitás változó pozicionalitásáról írta egy multietnikus kelet-európai kontextusban (Dél-Szlovákia). Az elmúlt 15 évben az emberi mobilitás különböző aspektusaival és a társadalmi egyenlőtlenségek reprodukciójával foglalkozott, beleértve az állampolgárság társadalmi és politikai megvalósulását, a bevándorlók társadalmi integrációját és a bevándorlók sérülékenységeit. Legutóbbi munkáiban a fiatalok és a gyermekek mobilitására fókuszál. A társadalmi egyenlőtlenségekkel összefüggésben Zsuzsa munkája a munkaügyi kapcsolatok szociológiai aspektusaira, a magasan képzett romák foglalkoztatására és a sokszínűség kelet-európai kezelésére összpontosít. A közelmúltban Magyarország részéről a MIMY kutatási projekt (a migráns fiatalok integrációjáról- Horizont 2020) nemzetközi konzorciumában volt vezető kutató. Korábban olyan uniós finanszírozású projektekben vett részt, mint az ASSESS (a migránsok integrációjának mértékének felmérése), az ENACT (FP7 kutatás, az állampolgárság hétköznapi megtestüléseiről), a BRIDGE (a képzett roma fiatalok munkaerő-piaci integrációjáról). Zsuzsa jelenleg a társadalmi mobilitás és oktatás interszekcionalitását kutatja, ehhez magyar bevándorlók körében Bécsben végez terepmunkát. Kutatását az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány finanszírozza.