Kutatási asszisztens a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium projektbe

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Főigazgatója pályázatot hirdet kutatási asszisztens munkakör betöltésére a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium projektbe.

Feladatkör:

 • A TK Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium projekthez kapcsolódóan kutatási asszisztencia „Blokklánc, kriptovaluták és mesterséges intelligencia” témakörben a projekt szakmai vezetőjének irányításával;
 • A témával kapcsolatos adatforrások felkutatása, összegyűjtése és rendszerezése;
 • Részvétel a kutatási eredmények elemzésében és prezentálásában;
 • Közreműködés kutatási dokumentációk összeállításában (illetve potenciálisan tanulmányok írásában való részvétel)
 • Tudománykommunikációs feladatok

 Kutatási témák:

 • Blokklánc alapú decentralizált mesterséges intelligencia modellek elemzése
 • Mesterséges intelligencia, kriptovaluták és blokklánc alkalmazások a pénzügyi szektorban és pénzügyi szabályozásban, a kriptovaluták szabályozása
 • Blokklánc alapú adatvédelem, kriptovaluták és mesterséges intelligencia megoldások vizsgálata
 • Az okos szerződések és automatizált végrehajtás kormányzati alkalmazásai mesterséges intelligencia támogatással a blokkláncon
 • A blokklánc, kriptovaluták és mesterséges intelligencia technológiájára épülő megoldások hatása a politikai, társadalmi és gazdasági rendszerekre

Pályázati feltételek:   

 • egyetemi vagy BA diploma: politikatudományi vagy más társadalomtudományi, informatikai, vagy természettudományi szakon;
 • magas szintű angol nyelvtudás és íráskészség;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte.

Előnyök:

 • A blokklánc technológia és a kriptovaluták ismerete;
 • Programozási ismeretek (Python és/vagy R);
 • Közgazdaságtudományi vagy pénzügyi végzettség;
 • Egyéb idegen nyelv magas szintű ismerete;
 • Haladó kvantitatív ill. kvalitatív társadalomtudományi módszertani felkészültség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát és esetleges publikációs jegyzékét;
 • A végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • A nyelvtudást igazoló okirat másolatát;
 • Egy maximum 1 oldalas angol nyelvű motivációs levelet;
 • Beleegyezési nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a https://tk.hu/adatvedelem oldalról).

A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. A HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a  https://tk.hu/adatvedelem oldalon.

A munkavégzés helye: HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A pályázat beérkezésének határideje: folyamatos a betöltésig

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Seben Laura részére a hr@poltextlab.com e-mail címre. Kérjük, a levél tárgyában jelölje meg: KRIPTOVALUTA ÉS AI/MILAB/2024

A pályázat elbírálásnak határideje: folyamatos a betöltésig

A pályázat elbírálásnak módja: A pályázati anyag és szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést. A szóbeli elbeszélgetés személyes vagy online formában is megtörténhet, internetes alkalmazáson keresztül. A munkakör pozitív elbírálást követően, azonnali kezdéssel betölthető heti 20 vagy 40 órás munkaidőben, a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A munkaszerződés hat hónapos próbaidő kikötésével 1 évre szól, amely teljesítménytől és finanszírozástól függően meghosszabbítható.

Bérezés: megegyezés szerint

 A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad: Seben Laura, a laura.seben @tk.hu email címen keresztül.