Humanitárius segítségnyújtás

How Migration Experience Affects the Acceptance and Active Support of Refugees? Philanthropy and Paid Work of Hungarian Migrants in the German Immigrant Service

Szerzők: Feischmidt Margit, Zakariás Ildikó

Folyóirat: Journal of Immigrant & Refugee Studies

A tanulmány azt mutatja be, hogy Németországban élő magyarok mennyiben és hogyan vonódtak be a Németországba érkező afrikai és közel-keleti menekültek támogatásába. Azt is vizsgálja, hogy e viszony hogyan kapcsolódik össze a kutatás alanyainak saját migrációs tapasztalataival. Az elemzés egy 2017-es online felmérés adatbázisára és kvalitatív interjúkra épül.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Producing the nation through philanthropy: Legitimising coethnic and prorefugee civic action in Hungary

Szerzők: Zakariás Ildikó, Feischmidt Margit

Folyóirat: Nations and Nationalism

A tanulmány a nemzet és a jótékonyság kapcsolatát vizsgálja, vagyis, hogy a jótékonyság gyakorlatai hogyan épülhetnek a nemzeti ideológiákra; és a jótékonykodás során hogyan termelődnek újra a nemzettel kapcsolatos elképzelések. Az elemzés az ukrajnai és romániai magyar kisebbségeket segítő magyarországi jótékonykodást, valamint a 2015 nyarán a közel-keleti menekülteket segítő magyarországi humanitárius segítségnyújtást egy közös keretben értelmezi.