ESS 11. adatfelvételi forduló adatai

A European Social Survey publikálta a 11. adatfelvételi forduló (2023/24) első, 11 országot magába foglaló adatait, köztük Magyarországéit, a TK több kutatójának köszönhetően.

A szokásos, 2 évente ismétlődő kérdések mellett a válaszadók nemi egyenlőséggel kapcsolatos percepcióit, attitűdjeit és policy- preferenciáit, valamint az egészség-egyenlőtlenségeket, ill. egészség magatartásokat vizsgálják (pl. alkohol, dohányzás).

Az állandó kérdésblokkok sok más mellett olyan témákat ölelnek fel, mint a klímaváltozással kapcsolatos attitűdök és magatartások, demokrácia és kormányzás, populizmus és polarizáció; intézményi és személyközi bizalom; média- és internethasználat, Európa, nemzeti identitás, társadalmi kirekesztés és diszkrimináció, politikai vélemények és részvétel, egyéni értékek.

Ízelítő az eredményekből:

  • a magyarok kicsit elfogadóbbak lettek, de még mindig a legelutasítóbbak a bevándorlókkal kapcsolatban (a 2015-ös 62%-ról 46%-ra csökkent azon magyarok aránya, akik senkit nem engednének letelepedni, aki Európán kívülről érkezik);
  • a magyarok eléggé aggódnak a klímaváltozás miatt, de személyes felelősséget kevésbé éreznek, mint a fejlettebb országok lakosai;
  • a magyarok 78%-a szavazna az EU-ban való maradásra, és 15%-a a kilépésre.