OTKA (NKFIH) pályázatot nyertek a TK kutatói

Örömmel gratulálunk az idei OTKA pályázat nyerteseinek, és izgatottan várjuk a legújabb kutatási eredményeket! 

Magyarország az energiaválságban: Az energiaszegénységtől az energiahiányig
Stojilovska Ana (PD)

A romaellenes diszkrimináció csökkentése
Simonovits Gábor (PD)

A kivándorlás és beilleszkedés személyes történetei: magyarok Kanadában (Dégh Linda interjúgyűjteménye) 
Kulcsár Beáta (PD)

Harc a valóságért. A kritikai elméletek és a progresszív viszonya a nyugaton. Esettanulmány: Németország
Kováts Eszter (PD)

Mi teszi a politikai vezetőket erőssé? A benyomásalkotás, a benyomáskeltés és az identitáspolitika. 
Metz Rudolf Tamás (FK)

Munka, értékek, remény a szolidaritás tereiben: a transzformatív szolidaritás lehetőségei és korlátai Magyarországon
Feischmidt Margit (K)

A szomszéd országokból érkezett magyar menekültek integrációja Magyarországon (1938–1948) 
Tóth Ágnes (K)

A magyar Alkotmánybíróság döntéshozatala 1990–2026 között – empirikus elemzés
Chronowski Nóra (K)

Az energiaátmenet térbeli-társadalmi egyenlőtlenségei
Kőszeghy Lea (FK)

A szociális gazdaság szerepe a társadalmi integráció elősegítésében a magyarországi vidéki térségekben
Kiss Márta (FK)

A nemzetközi jog hatása a népbírósági jog kialakulására és alkalmazására
Hoffmann Tamás (FK)

INNOWELFARE: innovációk a közép- és kelet-európai jóléti reformok kutatásában
Bartha Attila (K)

Válságok, kihívások és adaptáció a mai magyar társadalomban 
Kovách Imre  (K)

Digitális politikai lábnyomok
Kmetty Zoltán (K)