A TK tudományos teljesítménye 2022-ben

Március 23-án került sor a TK szokásos éves kutatóhelyi értekezletére, amelyen Boda Zsolt főigazgató bemutatta az előző év eredményeit. 

2022-ben a TK tudományos teljesítménye további emelkedést mutatott.

Q1-es és impakt faktoros folyóiratban megjelent cikkek száma a TK-ban

Nemzetközi pályázatokon elnyert támogatások (EUR)

A rangos nemzetközi folyóirat-publikációk száma ugrásszerűen nőtt az előző évekhez képest. A TK kutatói összesen 103 cikket jelentettek meg impakt faktoros vagy SCimago Q1-es folyóiratban (lásd az ábrát). Ezek a publikációk mintegy indikátorai a kutatók nemzetközi versenyképességének, és egyébként az ELKH-tól kapott támogatás nagysága is függ tőle. Olyan kiváló tanulmányok tartoznak közéjük, mint:

 

 

 

Szerencsére a folyóiratcikkek nem szorították ki a más típusú publikációkat. A TK kutatói 11 kötetet jelentettek meg rangos nemzetközi könyvkiadóknál, amelyek közül kiemelkedik Nagy Csongor Global Values and International Trade Law című, a Palgrave Macmillan kiadó gondozásában megjelent monográfiája.

Mindemellett a hazai publikációk száma is nőtt a megelőző évhez képest: 2022-ben összesen 490 magyar nyelvű cikk, tanulmány vagy kötet jelent meg a TK kutatóitól, amelyek közül ki kell emelni az összesen 44 magyar nyelvű monográfiát és tanulmánykötetet. Néhány cím a listából:

  • Mezei Kitti: A kiberbűnözés aktuális kihívásai a büntetőjogban. L'Harmattan Kiadó
  • Szabó Gabriella: Érzelmek és járványpolitizálás. Politikai érzelemmenedzserek és érzelemszabályozási ajánlataik Magyarországon a COVID-19 pandémia idején. ELTE Eötvös Kiadó
  • Fedinec Csilla: Kárpátalja: örökség és társadalom. Typotex Kiadó
  • Lux Ágnes: Gyermekjogok és kereszténység: a Szentszék nemzetközi gyermekjogi kötelezettségei. ORAC – Társadalomtudományi Kutatóközpont
  • Szalma Ivett – Takács Judit: Családszociológiai mozaik. Debreceni Egyetemi Kiadó
  • Bárdi Nándor: Nemzetiségi parlamenti képviselet. Nemzetiségi képviselet Magyarországon és az utódállamok parlamentjeiben (1869–1918 / 1920–1990). Országház Könyvkiadó
  • Körösényi András – Gyulai Attila – Illés Gábor: Vezérdemokráciák a világban. Ad Librum Kiadó – TK
  • Gárdos, Orosz Fruzsina (szerk.): A magyar jogrendszer rezilienciája 2010–2020. ORAC Kiadó 

A TK publikációs politikájának alapelve, hogy könyvek megjelenését azzal a feltétellel támogatja, ha a kötet – egy esetleges türelmi időszak után – szabadon letölthető a kutatóközpont honlapjáról. Ezt az elvet a könyvkiadók is elfogadják, így a fenti címek vagy már elérhetőek a TK illetve intézeteinek honlapján, vagy rövidesen elérhetők lesznek.

A TK évről évre egyre sikeresebb a hazai és nemzetközi kutatási pályázatokon, és ezek a források immár az összköltségvetés harmadára rúgnak. Az ELKH-tól kapott központi támogatás a publikációs teljesítmény mellett a pályázati sikerességet is figyelembe veszi. A TK az ELKH kutatóhelyek közötti pályázati sikerességi rangsorban a középmezőnyben helyezkedik el, ha az egy kutatóra jutó pályázati bevételt tekintjük. Ez azért figyelemre méltó, mert a humán tudományos pályázatok tipikusan kisebb költségvetésűek, mint a természettudományosok, amelyeknél a kutatásoknak gyakran jelentős anyag-, labor- és egyéb költsége van. A TK „közepes” eredményessége tehát valójában kiemelkedő, hiszen természettudományos kutatóhelyeknél is jobb.

A TK kutatói az NKFIH OTKA pályázatokon 2022-ben 12 projektre  361 millió Ft-ot nyertek, Koltai Júlia révén új Lendület-pályázat nyertes is van, illetve a TK tagja a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratóriumnak és az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratóriumnak is. Tavaly a nemzetközi pályázati sikeresség is jelentős volt, több, 2021-ben beadott, illetve várólistás pályázat is támogatást nyert. Európai uniós kutatási támogatást kapott többek között a Light (Litigating change: training lawyers on the EU rule of law acquis) pályázat, a REDIRECT (The REpresentative DIsconnect: diagnosis and strategies for RECTification), a Polarvis (Visual Persuasion in a Transforming Europe) pályázat; MSCA Fellowship-et nyert el Körtvélyesi Zsolt, valamint ERC Consolidator Grant projekt indul Welfare Experiences címmel, melynek magyarországi kutatását Szikra Dorottya vezeti. Az uniós forrásból elnyert támogatás az előző évhez képest megduplázódott. 

A TK az eredményeit többek között a saját szervezésű hazai és nemzetközi konferenciákon és a tudománykommunikáció egyéb csatornáin igyekszik közzétenni. A TK székhelye az MTA Humán Tudományok Házában található, amely ideális körülményeket biztosít rendezvények szervezésére is, bár ezek tavaly a járvány miatt jórészt hibrid formában valósultak meg. Nemzetközi tanácskozásra került sor többek között a vidékfejlesztés új irányairól, a digitális platform-gazdaság munkaszociológiai kihívásairól, a történelmi alkotmány kérdéseiről, a nemzeti kisebbségek nem-területi autonómiájának lehetőségeiről vagy a demokratikus innovációkról. A nem-tudományos közönség a Kutatók éjszakájának előadásain és a számos nyitott rendezvény és könyvbemutató révén kaphat képet a TK-ban folyó munkáról, nem beszélve a honlapon, a Facebook-on és más csatornákon megjelenő híradásokról. A TK két éve indította A véleményeken túl című podcastját, amelynek – egyre magasabb hallgatottságú – epizódjai ugyancsak az aktuális kutatási kérdéseket és eredményeket mutatják be.