Az idei NKFI Alap OTKA kutatási témapályázatok keretében tizenkét kutatónk projektjavaslata nyert támogatást

A hamarosan induló projektek és vezetőik a következők:

OTKA kutatási témapályázatok

Körösényi András:
Demokrácia az identitáspolitika korában: egy realista demokráciaelmélet

Schweitzer Gábor:
Magyarország történeti alkotmánya egykor és ma

Dobos Balázs:
A kisebbségek parlamenti képviselete nemzetközi összehasonlításban: deskriptív vagy szubsztantív képviselet?

Durst Judit:
A függőségi kapcsolatok morális dimenziói a financializáció korában: A függőség és a megélhetés viszonyának újragondolása a marginalizált csoportok esetében Magyarországon

Kopasz Marianna:
Gyermekvédelem az iskolában: az iskolai szakemberek jelzési magatartását meghatározó tényezők

Marchut Réka:
Erdélyi román politikusok és a magyarság a 20. században

Gajduschek György:
A jogállamiság támogatottsága. Az erős és stabil jogállam kulturális feltételei 

OTKA fiatal kutatói kiválósági program

Zakariás Ildikó:
Átalakuló szolidaritások. Közép- és kelet-európai munkavállalók a menekülteket ellátó ausztriai intézményekben

Bíró-Nagy András:
20 év az Európai Unióban: Magyarország uniós tagságának közpolitikai mérlege

Eranus Eliza:
Az önkéntesek kapcsolathálóinak rejtett ereje. Fesztivál önkéntesek dinamikus kapcsolathálózatainak összehasonlító kutatása

OTKA posztdoktori kiválósági program

Gárdos Judit:
Szociológiai magyarázat a 21. században. Egy empirikus kutatás

Tóth Szilárd:
A politikai közösség határai: republikánus perspektívák