A TK a Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara tagja lett

A 2020-ban megalakult Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara az ország legnagyobb bölcsészet- és társadalomtudományi karait és kutatóközpontjait összefogó intézményi hálózat. Február 16-án megtartott közgyűlésén a Kamara dr. Bartus Dávidot, az ELTE Bölcsészettudományi Karának dékánját választotta elnökül.

Az új elnök dr. Sonkoly Gábort váltotta a tisztségben, a szervezet alelnöke továbbra is dr. Gyenge Zoltán, az SZTE BTK dékánja maradt. A Kamara, amelynek alapvető céljai közé tartozik a bölcsészet- és társadalomtudományi kutatás és oktatás előmozdítása, valamint az ezeken a területeken érintett kutatási és oktatási intézmények, a politikai és gazdasági döntéshozók, szakértők és a civil társadalom képviselőinek összekapcsolása, új tagokkal bővült. Az alapító tagokhoz (ELTE Bölcsészettudományi Kar, ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, KRE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar) csatlakozott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara és a Társadalomtudományi Kutatóközpont, valamint csatlakozási szándékát jelezte a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara. Az újonnan csatlakozott tagokkal a társadalomtudományi területek reprezentációja erősödött a Kamarában, ami a European Alliance for Social Sciences and Humanities európai érdekvédelmi szervezethez történő csatlakozási folyamatban is fontos szerepet játszik.

A Kamara a közgyűlésen kinyilvánította, hogy alapvető céljain túl kiemelten fontosnak tartja az egyetemi képzési portfóliók megújítását és modernizálását, valamint feladatának tekinti a bölcsészet- és társadalomtudományok népszerűsítését, társadalmi hasznosulásuknak és a társadalmi innovációban betöltött szerepüknek bemutatását.

Budapest, 2022. február 17.