Szalma Ivett elnyerte a MTA Lendület Programjának támogatását

Gratulálunk a Szociológiai Intézet munkatársának, Szalma Ivettnek, aki az MTA Lendület Programjának I. kategóriájában nyertes pályázatot nyújtott be,

A reprodukcióval kapcsolatos döntések többszempontú vizsgálata európai összehasonlításban a (poszt-)pandémiás korszakban címen.

A kutatás célja, hogy jobban megértsük a reprodukcióval kapcsolatos döntések hátterét. Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk arról, hogy milyen egyéni, illetve társadalmi tényezők befolyásolhatják ezeket a döntéseket annak a pontos meghatározása is szükséges, hogy mit értünk reprodukcióval kapcsolatos döntéseken. A kutatás egyik újdonsága, hogy nem csak a szociológia és demográfiai vizsgálatoknál gyakran előtérbe kerülő gyermekvállalás kérdését elemezzük, hanem a reprodukciós döntések olyan kevésbé vizsgált dimenzióira is fókuszálunk, mint például a meddőség, a termékenységi kezelések, a fogamzásgátló-szerek elterjedtsége és használata, az abortuszhoz és az örökbefogadáshoz kapcsolódó attitűdök és döntések.

A kutatás másik újdonsága, hogy tovább lépünk azokon az elméleteken, amelyek a reprodukciós döntéseket tudatos döntésként értelmezik (pl.: az életút elméletek és a tervezett magatartások elmélete). Ehhez pedig egyrészt az szükséges, hogy feltárjuk, milyen makró tényezők hathatnak ezekre a döntésekre, azaz: hogyan befolyásolják az egyének reprodukcióval kapcsolatos döntéseit a fennálló normák, értékek, jogszabályok és például a pandémia hatásai. Másrészt az interperszonális szintű tényezőkre is összpontosítunk, azaz megvizsgáljuk a partnerek szerepét egy reprodukcióval kapcsolatos döntéshozatalnál. Végül pedig azt vizsgáljuk, hogy a reprodukcióval kapcsolatos ismeretek és attitűdök hogyan formálódnak a környezettől függően és miként közvetítik ezeket az egyén számára az olyan társadalmi közegek, mint pl. a közoktatás.

A kutatás módszertana magában foglalja nagymintás adatbázisok másodelemzését, félig-strukturált interjúk elemzését és kritikai diskurzuselemzés módszerét is.

A kutatás vezetőjeSzalma Ivett

A Kutatócsoport tagjai: Bartus Tamás, Bitó Tamás, Murinkó Lívia, Neményi Mária, Szczuka Borbála, Takács Judit

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Lendület Program célja a hazai fiatal kutatóbázis erősítése kutatóintézetekben, egyetemeken, közgyűjteményekben és közintézményekben folyó kutatások dinamikus megújításával, valamint kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről való hazahívásával, illetve itthon tartásával. A Lendület Program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyeken új téma kutatására alakuló kutatócsoportok számára biztosítson forrást.

További információ az MTA honlapján érhető el: Tizenöt nyertes az MTA Lendület Programjának idei pályázatán