Boda Zsolt részt vesz az MTA Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottság munkájában

Freund Tamás, az MTA Elnöke felkérte Boda Zsoltot az MTA Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottság munkájában való részvételre az elkövetkező három évben. A bizottság elnöke Szathmáry Eörs, és célja a fenntarthatóság tágabb, a környezeti, gazdasági és társadalmi aspektusokat egyaránt figyelemmel kísérő vizsgálata, az MTA aktívabb bekapcsolása a témában zajló hazai és nemzetközi tudományos diskurzusba, és annak alapján javaslatok, állásfoglalások megfogalmazása.