A TK két kutatója vehette át a Bolyai-plakettet az MTA-n

Az MTA teljesítmény-központú, magas presztízsű országos ösztöndíja a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. A támogatással kutató, munkájukról szóló jelentésükre kiemelkedő minősítést kapó ösztöndíjasoknak az Akadémia emléklapot adományoz. Közülük a legjobbak pedig MTA Bolyai-plakett kitüntetésben részesülnek. Idén tizennégy fiatal kutató nyerte el a rangos elismerést, amelyet a korábbi években a júniusi hagyományos és nagyszabású Bolyai-napon adtak át. A járványra való tekintettel ehelyett most zártkörű, online közvetített rendezvényen vehették át a kitüntetett kutatók az elismerést.

PAPP ZSÓFIA (TK Politikatudományi Intézet)
Kutatásai fő célja az országgyűlési képviselők által végzett munka sokféleségének feltérképezése és annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a munka intenzitásában, formájában és kimenetelében megmutatkozó különbségek összefüggésbe hozhatók-e a választási eredményekkel.
SZIKRA DOROTTYA
Vegyes módszertannal végzett kutatásai kérdésfeltevése az volt, hogy vajon tetten érhető-e a jóléti rendszer, azon belül a családpolitika átalakításának egy határozott iránya 2010 után, s ha igen, vajon mely pontokon azonosítható a Csillag és Szelényi (2015) által definiált posztkommunista tradicionalizmus.

Az MTA beszámolója itt olvasható

Fotók itt