2020-ban Bolyai-ösztöndíjat elnyert kutatóink

Az MTA által 1996-ban alapított Bolyai János Kutatási Ösztöndíj segíti és ösztönzi a már jelentősebb eredményeket elért fiatalokat magyarországi kutatásaik folytatásában, valamint MTA-doktori értekezésük megírásában és a tudományos cím megszerzésében. A díjazottak teljes listája

Az idei évben a Társadalomtudományi Kutatóközpont pályázói közül támogatást nyertek:

Fiala-Butora János: A gondnoksági rendszer empirikus, emberi jogi központú elemzése

Medve-Bálint Gergő: Iparpolitika az Európai Unió perifériáin

Megyesi Boldizsár: Elnéptelenedő és újranépesedő vidéki térségek Magyarországon

Bene Márton: Politikai tájékozódás és aktivitás a közösségi oldalakon
Bene Márton elnyerte a Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjat is, ennek címe: 
Politikusok stratégiai kommunikációja a Facebookon – Kutatószemináriumi kutatás