NKFIA (OTKA) kutatási pályázat nyertesei

Gratulálunk a Társadalomtudományi Kutatóközpont sikeres pályázóinak!

A 2020. évi OTKA posztdoktori kiválósági program nyertesei (PD_20):

 • Metz Rudolf Tamás (TK Politikatudományi Intézet):
  Populista vezetők a követőik szemében. A kortárs populista politika követőközpontú magyarázata és vizsgálata
 • Neumann Eszter (TK Kisebbségkutató Intézet):
  Az egyházak növekvő szerepvállalása a közoktatásban és az oktatáspolitikában

Az "OTKA" fiatal kutatói kiválósági program 2020. évi nyertesei (FK_20):

 • Bene Márton (TK Politikatudományi Intézet):
  Hálózatos lokalitás: A közösségi média helyi politikában játszott szerepének vizsgálata
 • Hajdu Gábor (TK Szociológiai Intézet):
  Társadalmi környezet, társadalmi egyenlőtlenségek és szubjektív jóllét
 • Medve-Bálint Gergő (TK Politikatudományi Intézet):
  Transznacionális iparpolitika az EU perifériáin: állami támogatások és uniós források felhasználása Kelet- és Dél-Európában
 • Susánszky Pál (TK Politikatudományi Intézet):
  A kockázat-részvétel paradoxon: A tüntetési részvételt és a részvétel észlelt kockázatait összekapcsoló mikro mechanizmusok

Az "OTKA" kutatási témapályázatok 2020. évi nyertesei (K_20)

 • Bíró-Nagy András (TK Politikatudományi Intézet):
  Az Európai Unió közpolitikai hatásának percepciói: a magyar közvélemény európaizációja
 • Megyesi Boldizsár (TK Szociológiai Intézet):
  Alkalmazkodóképesség és helyi identitás vidéken
 • Pap András László (TK Jogtudományi Intézet):
  A nemzetiség és etnicitás jogi operacionalizálása