Képekben: mit csinál a Társadalomtudományi Kutatóközpont?

A Társadalomtudományi Kutatóközpont egyre nagyobb figyelmet kap, azonban kevesen tudják, hogy mivel foglalkozik az itt dolgozó közel kétszáz kutató. Mi a munkájuk társadalmi haszna?  Arcok és nevek a kutatóközpontból.
Az MTA összeállítása

Kutat.

A Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK) jogtudományi, politikatudományi, szociológiai és etnikai-nemzeti kisebbségkutatásokat végez tudományos módszerekkel. Közép-Európa egyik legjelentősebb, kizárólag kutatási tevékenységet folytató intézménye a társadalomtudományok területén. A kutatási területeknek megfelelően a kutatóközpontban négy intézet (Jogtudományi Intézet –  TK JTI, Kisebbségkutató Intézet –  TK KI, Politikatudományi Intézet –  TK PTI, Szociológiai Intézet –  TK SZI) és két kutatócsoport (Számítógépes Társadalomtudomány – CSS-RECENS és Gyerekesély-kutató Csoport) működik.

Összefog.

Élénk kapcsolatot tart fenn a hazai kutatóhelyekkel, valamint más országok tudományos intézményeivel és nemzetközi tudományos társaságokkal, amelyekkel közös kutatásokat is folytat.

Informál.

Hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki, tudományos, szak- és ismeretterjesztő kiadványokat jelentet meg, továbbá két jelentős társadalomtudományi archívumot gondoz.

Hasznosít.

Segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását. A felsőoktatási intézményekkel együttműködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és továbbképzési feladatokat lát el, továbbá igény esetén szakmai tanácsadással segíti az állami intézmények munkáját.

Tovább az MTA képes összeállítására