Nyertes NKFIA projektek, 2018

A 2018. évi pályázati fordulóban az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont hat alapkutatási projektje kapott támogatást a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból, összesen 114 778 000 Ft értékben.

1. Székely önkép-építés a 19-20. században

Bárdi Nándor, kutatásvezető
Osztályvezető, Tudományos főmunkatárs (MTA TK KI)

A kutatás célja, hogy a Székelyföldön élő magyarok, mint regionális csoport, identitásépítésének feltárja a történelmi gyökereit, felvázolja a társadalom- és kultúratudományi kiterjedését, jelenlegi mintázatait.

A projekt időtartama: 2018.12.01 - 2022.11.30.

2. Populizmus a közpolitika- és a jogalkotásban

Boda Zsolt, kutatásvezető
Intézetigazgató, Tudományos tanácsadó (MTA TK PTI)

A kutatás célja a populista kormányzás közpolitika- és jogalkotás stílusának, mintázatainak és intézményi hatásainak elemzése, azoknak a mechanizmusoknak a feltárása és megértése, amelyek révén a populista politikai aktorok a közpolitikai folyamatokat alakítják.

A projekt időtartama: 2018.10.01. - 2021.09.30.

3. A magyar jogrendszer reakcióképessége 2010 és 2018 között

Gárdos-Orosz Fruzsina, kutatásvezető
Intézetigazgató, Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI)

A kutatás azt vizsgálja, hogy a magyar jogrendszer milyen módon és milyen sikerrel reagál a folyamatosan felmerülő, illetve újratermelődő társadalmi és gazdasági igényekre, kihívásokra, milyen mértékben képes ellenállni vagy megújulni, hogyan alkalmazkodik a külső társadalmi elvárásokhoz és hogyan igyekszik megőrizni szabályozó funkcióját.

A projekt időtartama: 2018.09.01. - 2021.08.31.

4. Törésvonalak a magyar társadalom szerkezetében: a fogyasztás, az intézmények és a területi különbségek hatásai

Kovách Imre, kutatásvezető
Osztályvezető, Tudományos tanácsadó (MTA TK SZI)

A kutatás célja, hogy szociológiai szempontokat érvényesítve vizsgálja a politika, a területi különbségek, az anyagi és kulturális fogyasztás, a munkaerőpiac, az intézmények és szervezetek, valamint az egészségi állapot hatásait a magyar társadalom szerkezetére, hatásukat a társadalomban fennálló egyenlőtlenségekre.

A projekt időtartama: 2018.09.01. - 2021.08.31.

5. A weberi vezetők visszatérése: a plebiszciter vezérdemokrácia, mint a kortárs politikai trendek megismerésének eszköze

Körösényi András, kutatásvezető
Osztályvezető, Tudományos tanácsadó (MTA TK PTI)

A kutatás célja egy olyan realista demokráciaelmélet megalkotása, mely alkalmas a liberális demokráciákban kialakult trendek (a pártok, a parlamentek és a reprezentatív demokrácia más intézményeinek a hanyatlása, illetve a politikai vezetők növekvő jelentősége, a populizmus terjedése és az autoriter elemek megerősödése) leírására és magyarázatára.

A projekt időtartama: 2018.12.01. - 2022.11.30.

6. Egyenlőtlenségek és egyensúlytalanságok a nagy hálózatokban

Ságvári Bence, kutatásvezető
Tudományos munkatárs (MTA TK SZI)

A kutatás a napjainkban soha nem látott mennyiségben és részletezettségben rendelkezésre álló 'big data' jellegű adatok segítségével a társadalmi egyenlőtlenségek mögött meghúzódó rejtett hálózatokat vizsgálja és a területi egyenlőtlenségek eddig kevésbé ismert hálózati szempontjait tárja fel.

A projekt időtartama: 2018.09.01. - 2021.08.31.