Hol van Magyarország az európai társadalmak térképén? Konferencia a European Social Survey legfrissebb kutatási eredményeiről 2016. november 17-én

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében 2016. november 17-én 13 órától a Jakobinus-teremben „Hol van Magyarország az európai társadalmak térképén? A European Social Survey (ESS) legfrissebb kutatási eredményei” című konferenciát szervez a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont.

Társadalmi bizalom, társadalmi jólét, politikai részvétel, befogadás és kirekesztés: a European Social Survey (ESS) az európai lakosság közéleti és politikai preferenciáinak alakulásával, az alapvető társadalmi értékek és attitűdök változásaival kapcsolatban szolgáltat kutatási nyersanyagot közel másfél évtizedre visszatekintve. A magyarországi kutatást az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatói vezetik.
A konferencia a felmérés legfrissebb eredményeit – melyek már 21 országra elérhetőek - magyar és nemzetközi, valamint időbeli összehasonlításban mutatja be és értékeli.

Ízelítő a konferencián elhangzó előadásokból itt és itt.

Program:
13:00 – 13:15 Köszöntők
Rudas Tamás, főigazgató, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
Szabó István, főosztályvezető, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

13:15 – 13:45 Mi fán terem, és milyen gyümölcsöt ad az ESS? A European Social Survey bemutatása, az elmúlt 12 év kutatásainak eredményei - sajtóprogram (Messing Vera, Ságvári Bence, Róbert Péter, MTA TK)
13:45 – 14:00 Kávészünet

Politikai részvétel, politikai attitűdök, bizalom
14:00 – 14:20 Medve-Bálint Gergő – Boda Zsolt (MTA TK PTI)
Átpolitizált bizalom Kelet-Európában
14:20 – 14:40 Ságvári Bence (MTA TK SZI)
A bizalom változó mintázatai Magyarországon és Európában a válság előtt és után
14:40 – 15:00 Oross Dániel – Szabó Andrea (MTA TK PTI)
A politikai rendszer megítélése európai összehasonlításban
15:00 – 15:20 Patkós Veronika (MTA TK PTI)
Pártos elfogultságok az európai demokráciákban
15:20 – 15:40 Vita
15:45 – 16:00 Kávészünet

Társadalmunk állapota
16:00 – 16:20 Messing Vera – Ságvári Bence (MTA TK SZI)
Migrációval és mássággal kapcsolatos attitűdök a magyar népesség körében Európai összehasonlításban
16:20 – 16:40 Róbert Péter (MTA TK PTI)
A biztonságérzet és a jóllét összefüggése nemzetközi összehasonlításban
16:40 – 17:00 Schmidt Andrea (MTA TK SZI)
Egészség és azzal kapcsolatos viselkedések, attitűdök
17:00 – 17:20 Vita
17:20 – 17:30 A konferencia lezárása

További információ: Róbert Péter, tudományos főmunkatárs, MTA TK PTI
Sajtóinformáció: Schenk Borbála, kommunikációs vezető. A konferencia sajtóanyaga letölthető innen
Az European Social Survey-ről és Magyarország részvételéről a kutatásban további információk, adatok, publikációk elérhetőek a kutatás weboldalán.