A Herczeg Géza Nemzetközi Jogi Emlékérem díjazottja Ganczer Mónika

Ganczer Mónika az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének fiatal kutatója, tudományos segédmunkatársa. PhD-fokozatát 2013-ban szerezte meg summa cum laude minősítéssel. Tagja a Magyar ENSZ Társaságnak, a Nemzetközi Jogi Egyesület Magyar Tagozatának, és recenziószerkesztője az Állam- és Jogtudomány című folyóiratnak. Magyar és angol nyelven csaknem harminc publikáció szerzője. Ganczer Mónika kutatási területe az állampolgárság elméleti és gyakorlati kérdései, a kettős állampolgárság és a hontalanság, az államok keletkezése és az államutódlás a nemzetközi jogban, a nemzetközi jog története, az emberi jogok nemzetközi védelme.

Kovács Péter, a PPKE JÁK Nemzetközi Közjogi Tanszékének tanára méltatásában elmondta: a mű témaválasztásának időszerűségét jelzi a nemzetközi jogi környezet változása, valamint a kettős állampolgárság elkerülhetetlenül tömegeket érintő jelenségét immár nem mesterségesen csökkenteni akaró, hanem tudomásul vevő, megértő állami magatartás.

A győztes pályamű feldolgozza az állampolgárság fejlődésének történetét, az állampolgárság fogalmát, az állampolgárság belső jogi szabályozásának nemzetközi jogi kereteit, az államutódlás állampolgárságot érintő hatásának elméleti alapjait, továbbá esettanulmányokat mutat be, így különösen a trianoni béke, a revíziós területgyarapodások, a párizsi békeszerződés, a német újraegyesülés, illetve Csehszlovákia és Jugoszlávia szétválásának problémáját.

Az ünnepélyes átadáson Várady Tibor nemzetközi jogász, akadémikus a nemzeti nyelvek és nemzetközi jogviták témakörében tartott előadást.

Az ünnepségen részt vett Herczegh Géza jogtudós több rokona, köztük lánya, Herczegh Anita jogász, férjével, a magánemberként megjelenő Áder János köztársasági elnökkel együtt.

A Herczegh Géza hozzátartozói által létrehozott alapítvány az emlékérem és ösztöndíj adományozásával elismerni és támogatni kívánja azokat a fiatal kutatókat, akik nemzetközi jogi témakörben elmélyült munkát végeznek.

Herczegh Géza 1928-ban született, és 2010-ben hunyt el. 1990-től a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt, 1990-től 1993-ig az Alkotmánybíróság elnökhelyettese. Akkor a hágai Nemzetközi Bíróság tagjává választották, ott 2003-ig tevékenykedett. Fő kutatási területe a nemzetközi jog volt, illetve annak kapcsolata az alkotmánybíráskodással és az európai közösségi joggal, a nemzetközi bíráskodás, az emberi jogok nemzetközi érvényesülése, a nemzeti kisebbségek védelme, a humanitárius jog nemzetközi fejlődése és a diplomáciatörténet.

Fotó: MTI