„Osztályétszám 2014”

„Osztálylétszám 2014” címen indított nagyszabású kutatást a GfK Hungária Piackutató Intézet a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjával együttműködésben a magyar társadalom osztályszerkezetéről és annak jellemzőiről. A felmérés célja az adatok elemzésével felvázolni a mai Magyarország osztályszerkezetét. Az ötletet a BBC "The Great British Class" felmérése adta, amelynek adatait 2013. tavasszal hozták nyilvánosságra.
Az “Osztálylétszám 2014” kutatás egy online kérdőív kitöltésével indul, majd ezt követi a teljes magyar lakosságot reprezentáló 1000 fős minta személyes megkérdezése. A mindennapi élet valamennyi fontos területét érintő kérdések – egyebek mellett – a fogyasztási szokásokra, munka és szabadidős tevékenységekre, ezekkel összefüggésben a jövedelemre és annak felhasználására, személyes kapcsolatrendszer alakulására vonatkoznak.
A tervek szerint 2014 első félévében készül el a kutatás összefoglaló tanulmánya. Ez választ ad majd arra, milyen osztályok alkotják a magyar társadalmat, az egyes osztályok mekkora számossággal bírnak, illetve miféle tulajdonságok jellemzik az oda tartozókat, miben különböznek ők egymástól és hogyan élik meg a mindennapokat.

Csatlakozás a felméréshez:
https://six.surveys.com/projects/HUNH119060421V2/SurveyStart.asp?LinkType=LIVE&SiteID=103&AdID=101

A kérdőívet kitöltők között márciusban és áprilisban a GfK Hungária Piackutató Intézet értékes tárgynyereményeket sorsol ki.