Könyvbemutató :: Jelentések a társadalmi integrációról

   2019. május 21. 11:00

Az MTA Kiválósági Együttműködési Program Mobilitás Kutatási Centrum  sajtóbemutatóval egybekötött workshopot szervez a 

Származás és integráció a mai magyar társadalomban és

A magyar társadalom és a politika, 2019

című köteteinek bemutatására 2019. május 21. kedden 11 órától, az MTA TK Politikatudományi Intézet körtárgyalójában (MTA HTK Budapest 9., Tóth Kálmán u. 4. T épület 2. emelet) (Plakát pdf itt letölthető)

Sajtóközlemény

A kötetek egy nagymintás, felnőtt népességre reprezentatív adatfelvétel eredményein alapulnak, és leíró szociológia eszközeivel áttekintik, hogy

  • az egyének származási társadalmi pozíciója miként függ össze a jelenlegi társadalmi helyzetükkel, életkörülményeikkel, attitűdjeikkel, illetve hogy milyen módon integrálódnak a társadalomba;
  • hogyan integrálja a magyar társadalmat a politika: milyen az ideológiai beállítódásuk, a pártokhoz fűződő viszonyuk, a demokráciaértelmezésük, a politikai intézményekbe vetett bizalmuk és a közéleti cselekvés különböző formáiban való részvételük.

A workshop programja:

11.00–11.35
Kovách Imre (az MTA Kiválósági Együttműködési Program, Mobilitás Kutatási Centrum projekt vezetője): A program és a kötetek bemutatása

11.35–11.45
Gerő Márton (MTA TK SZI): Veszélyek és ellenségképek a magyar társadalomban

11.45–11.55
Szabó Andrea (MTA TK PTI): Politikai rendszerek és teljesítményük megítélése

Kérdések, válaszok

12.10–12.20
Huszár Ákos (MTA TK SZI): Egyenlőtlenség és társadalmi mobilitás

Kérdések, válaszok