Beyond multidirectional memory: Opening pathways to politics and solidarity

2023. június 15.
Zombory Máté új publikációja a Memory Studies folyóiratban jelent meg

Kékesi, Z., & Zombory, M. (2023). Beyond multidirectional memory: Opening pathways to politics and solidarity. Memory Studies0(0). https://doi.org/10.1177/17506980231176040

A tanulmány az emlékezetpolitika jelenlegi válságára reagál, amelyben előtérbe került az emlékezetkutatás depolitizálódásának problémája. Ez a reflexivitás olyan elméletek iránti igényben nyilvánul meg, amelyek kifejezetten a politika és a szolidaritás problémáival foglalkoznak. E tekintetben reprezentatív Michael Rothberg "többirányú emlékezet" elmélete, amely "a holokausztot a dekolonizáció korában" vizsgálja, és a nyilvános emlékezés és megbékélés nem kizárólagos modelljét kínálja. Bár elismerjük Rothberg kísérletét a kortárs emlékezet "versengési paradigmájának" leküzdésére, azt állítjuk, hogy a többirányú emlékezet modellje mint a szolidaritás politikai-etikai kerete végső soron kudarcot vall az alapjául szolgáló társadalmi ontológia és a prezentista-ahistorikus értelmezési módszer miatt. Modelljének kritikai elemzését adjuk, és ezáltal megmutatjuk, hogy az emlékezet és a szolidaritás közötti közvetlen elméleti kapcsolat a történeti múlt depolitizált olvasatának az eredménye. Végső soron a baloldali-antifasiszta internacionalizmus mellett érvelünk, egy olyan paradigma mellett, amelyet Rothberg tévesen a többirányú holokauszt-emlékezetként azonosított.

A tanulmány szabadon olvasható a kiadó honlapján