Anti-democratic youth? The influence of youth cohort size and quality of democracy on young people’s support for democracy

2023. április

Godfred Bonnah Nkansah & Attila Bartha (2023) Anti-democratic youth? The influence of youth cohort size and quality of democracy on young people’s support for democracy. Contemporary Politics, DOI: 10.1080/13569775.2023.2196877

A tanulmány a fiatal korcsoportok népességi súlya és a demokrácia minősége közötti összefüggéseket vizsgálja a World Value Survey 5.-7. hullámainak adatai alapján. A szerzők 39 demokráciának tekinthető ország (köztük stabil és új demokráciák) 25125 egyéni szintű adatából többszintű bináris logisztikus regressziós modellek alapján vontak le következtetéseket. A vizsgálat egyik fontos – és a korábbi kutatásokkal ellentétes – eredménye szerint a fiatal korcsoportok nagyobb aránya pozitív hatást gyakorol a demokratikus politikai berendezkedés támogatottságára. Ez az összefüggés ugyanakkor kevésbé érvényes az új, törékeny demokráciákban; a fiatalok erősebb demokratikus elköteleződése inkább a stabil demokráciákban figyelhető meg.