Számítógépes társadalomtudomány

A  nagy teljesítményű számítástechnikai módszerek társadalomtudományi kutatásokban való felhasználása napjaink legújabb trendje. A technikai fejlődés új utakat nyitott meg a társadalom kutatása számára: lehetséges a nagy adatbázisok elemzése, trendek és problémák azonosítása. A számítógépes módszerek elterjedtek a társadalom életének szervezésében, ugyanakkor felvetnek bizonyos jogi, szociológiai és politikai kérdéseket is.

Számítógépes Társadalomtudomány témacsoport

A témacsoport célja, hogy támogassa a magas szintű számítástechnikai támogatást igénylő társadalomtudományi kutatásokat. Ezek nélkülözhetetlenek a társadalmi hálózatok elemzésénél, az ágens alapú szociológiai és közgazdasági modellezésnél, valamint a számítógépes nyelvészet számos területén. Bővebben

A politikai és jogi szövegek szövegbányászata és kvantitatív szövegelemzése (Sebők Miklós)

A Text Mining of Political and Legal Texts (POLTEXT) Inkubátor projekt célja, hogy Big Data módszerekkel vizsgáljon magyar nyelvű és külföldi politikai és jogi dokumentum-gyűjteményeket. A kvalitatív adatforrások (szövegek, képek és videók) elemzésének hagyományos megközelítései jellemzően az adatok kézi feldolgozására építenek. A sövegbányászati elemzési módszerek alkalmazásával lehetővé válik nagy terjedelmű adatforrások széles skálájának objektív elemzése. Bővebben

Egy online közösségi hálózat életciklusa: big data elemzés (Ságvári Bence)

A kutatás az iWiW online közösségi hálózat adatainak felhasználásával vizsgálja a hálózat életciklusát, a diffúziós folyamat jellegzetességeit, illetve ennek térbeli, földrajzi aspektusait.  Bővebben

Big Data és a város (Baji Péter)

A kutatás célja annak vizsgálata, hogy a városokon belüli tercierizálódó munkaerőpiac (és ezen belül kiemelten a kreatív és tudásintenzív ágazatok) milyen módon hatnak a városon belüli társadalmi-gazdasági szerkezetre. Bővebben

Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései (Ződi Zsolt)

A keresőszolgáltatások (mindenekelőtt a Google) és mindazok a szolgáltatások, amelyek a felhasználókat az egyes digitális tartalmakhoz navigálják (pl. Facebook) az internet hatékony működésének megkerülhetetlen szereplői, központi szerepük azonban a felhasználókra és a vállalkozásokra egyaránt számos kockázatot rejt, sőt a jog hatékonyságával kapcsolatos alapvető kérdéseket is felvet. A kutatás célja, hogy a forgalomirányító szolgáltatások technikai, gazdasági, kulturális jelentőségének interdiszciplináris elemzésével feltárja az e szolgáltatások működéséből eredő társadalmi kockázatokat, és javaslatokat tegyen e szolgáltatások jogi környezetének, valamint egyéb szakpolitikai eszközeinek kialakítására. Bővebben

Empirikus kutatás és a jogtudomány - Jogrendszerek minősítése indexek segítségével (Lőrincz Viktor)

Algorithmed Public Spheres (Ságvári Bence)