A kivándorló magyarok kétharmada azt mondja, hogy sokkal jobb neki külföldön, mint itthon volt

2019. december 5. 
Qubit, Rácz Johanna cikke a Mobilitás, integráció és egyenlőtlenségek a magyar társadalomban című konferencián elhangzott előadás alapján.
A kutatásról 

Mekkorára becsülhető a külföldre települt magyarok közössége, és mi hajtotta el őket az országból? Hogyan élnek, milyen intézményeken keresztül tudják hatékonyan ápolni magyar identitásukat? Az MTA Humán Tudományok Kutatóházában november közepén rendezett társadalmi integrációról és egyenlőtlenségekről szóló konferencián külön szekciót szenteltek azoknak a kutatásoknak, amelyek közelebb visznek e keveset kutatott réteg megismeréséhez.

Kovács Eszter, Kováts András és Papp Z. Attila (a Társadalomtudományi Kutatóközpont két tudományos segédmunkatársa, valamint tudományos tanácsadója-intézetigazgatója) Magyarok külföldön – egy online felmérés tanulságai című kutatása egy igen nagy mintás, de nem reprezentatív, önbevallásos felmérés eredményeiből igyekezett képet adni a külföldre települt magyarok helyzetéről, közérzetéről, társadalmi integráltságáról.

...

Az előbbi tanulságokat mélyíti el Feischmidt Margit és Zakariás Ildikó (a TK tudományos tanácsadója, illetve tudományos munkatársa) Társadalmi mobilitás transznacionális térben című kutatása. A még folyamatban lévő projekt, amely a Németországban élő magyarok körében vizsgálja a kivándorlás társadalmi, integrációs és mobilitási hatásait, egy 2017. végi online felmérésen és 41 idén elkészített mélyinterjún alapul – ezek közül a kutatók eddig 16 beszélgetést vetettek alá kvalitatív elemzésnek.

A cikket átvette a Euronews