A Covid-19 járvány társadalmi hatásai. Kutatási gyorsjelentés

2022. március 21.

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézete kérdőíves kutatást végzett 2021. november 29. és 2021. december 11. között. 

A mintavétel online, önkitöltős módon, nem-valószínűségi, kvótás módszerrel zajlott. A kvóta meghatározása a kor, a nem, a településtípus és az iskolai végzettség dimenziói szerint a KSH továbbvezetett népességi adatai alapján történt. Az adatfelvételeket egy hazai közvéleménykutató cég (NRC) végezte. A felmérés-csomag két kérdőívet tartalmazott, amelyek online módon kerültek felvételre. A vizsgálatban való részvétel önkéntes volt. A válaszadók beazonosításra alkalmas egyedi azonosító nem került rögzítésre. A két kérdőív válaszadói között - a szociodemográfiai adatok alapján – elhanyagolható mértékű átfedés volt valószínűsíthető. Mindkét lekérdezés 1000–1000 fős mintanagysággal valósult meg, az alapvető szocio-demográfiai és a Covid-19 járvánnyal kapcsolatos kérdések egy része mindkét felvételben szerepelt, így ezeket az adatokat az összevont mintán is elemezni lehet.

A gyorsjelentés itt olvasható