Társadalmi Ökológiai és Klíma Kutatási Centrum - Kutatók

KUTATÓK

Antal Z. László (TK Szociológiai Intézet)
Acsády Judit (TK Szociológiai Intézet)
Boda Zsolt (TK Politikatudományi Intézet)
Csizmady Adrienne (TK Szociológiai Intézet)
Csurgó Bernadett (TK Szociológiai Intézet)
Ferencz Zoltán (TK Szociológiai Intézet)
Horzsa Gergely (TK Szociológiai Intézet) 
Kecskés Gábor (TK Jogtudományi Intézet)
Kerényi Szabina (TK Szociológiai Intézet)
Kovách Imre (TK Szociológiai Intézet)
Kőszeghy Lea (TK Szociológiai Intézet)
Kristóf Luca (TK Szociológiai Intézet)
Mátyás Eszter (TK Politikatudományi Intézet)
Megyesi Boldizsár (TK Szociológiai Intézet)
Mikecz Dániel (TK Politikatudományi Intézet)
Oross Dániel (TK Politikatudományi Intézet)

A Centrum interdiszciplináris munkájába a TK Szociológiai IntézetPolitikatudományi Intézet és Jogtudományi Intézet kutatói egyaránt bekapcsolódtak.
A Centrum vezetője Csurgó Bernadett