Projektkutatói pályázat az Expect_Art projektbe

A HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet projektkutató munkakör betöltésére a HUN-REN TK Szociológiai Intézetébe

Feladatkör

Tudományos kutatómunka végzése a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetében (HUN-REN TK SZI) elsődlegesen (de nem kizárólagosan) az alábbi kutatás keretében.

Kutatásvezető: dr. Árendás Zsuzsanna, Exploring and Educating Cultural Literacy through Art (Expect_Art) Horizon–RIA nemzetközi kutatási projekt

Kutatási téma leírása:

Az EXPECT_art projekt célja egyrészt a kritikai kulturális írástudás (critical cultural literacy) körülményeinek, akadályainak feltárása marginalizált helyzetben élő közösségek, legfőképpen iskolás korú gyerekek esetében, másrészt annak feltérképezése, miként illeszthetőek be a művészeti oktatás eszközei az előbbiekbe. Az EXPECT_Art művészeti partnerekkel és iskolai közösségekkel dolgozik együtt, a kulturális írástudást a kritikai pedagógia és a dekolonializáció elmélete alapján értelmezi. Csoportos művészeti tevékenységek során a gyerekek, tanáraik és a helyi közösség tagjai a kutatás résztvevőivé válnak. A projekt célja a kritikai kulturális írástudás erősítése a formális és nem-formális művészeti oktatásban, új módszerek kidolgozása és terjesztése.marginalizált közösségekben.

A projektet dán, német, magyar, lengyel, szlovén és spanyol partnerekkel valósítjuk meg 2024-2027 között. Kutatási módszerünk a kritikai etnográfia és a részvételi kutatás.

Feladatok a projekt keretében:

Részvételi kutatás és állomásozó terepmunka, résztvevő megfigyelés, ennek során egyéni és csoportos interjúk készitése, résztvevő megfigyelés, a művészeti partnerrel és az iskolai és helyi közösségekkel való szoros együttműködés, a kutatás során kiválasztott két kutatási terepen való intenziv kutatói jelenlét

Pályázati feltételek:

 • egyetemi végzettség,
 • kvalitatív módszertani felkészültség, etnográfiai/ antropológiai részvételi kutatás módszereinek ismerete
 • legalább egy korábbi önálló empirikus kutatómunka,
 • hátrányos helyzetű közösségekben végzett korábbi teremunka, terepismeret,
 • magas szintű angol nyelvtudás,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Előnyt jelent:

 • nemzetközi projekttapasztalat,
 • kutatói együttműködési tapasztalat,
 • művészetpedagógiai módszerek ismerete, korábbi részvétel ilyen projektekben,
 • munkatapasztalat gyerekekkel (informális vagy formális tanulási helyzetekben- pl. táboroztatás, szakkörvezetés, projektfoglalkozás, stb.)

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A végzettséget igazoló okiratok másolatát.
 •  A pályázó rövid (3-4 ezer karakter) összefoglalóját szakmai terveiről és kapcsolódásáról az Expect_Art c. kutatáshoz
 • A nyelvtudást igazoló okirat másolatát.
 • Beleegyezési nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a https://tk.hun-ren.hu/adatvedelem oldalról).
 • 2 szakmai ajánló nevét, e-mail és telefonos elérhetőségét.

 

A munkavégzés helye: HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A pályázat beérkezésének határideje: 2024. június 1.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton kérjük eljuttatni a szociologia@tk.hun-ren.hu e-mail címre.

Az e-mail tárgyában kérjük, tüntesse fel: Expect­_Art projektkutató

A munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást a projekt vezetőjétől lehet az alábbi címen:  Árendás Zsuzsanna arendas.zsuzsanna@tk.hun-ren.hu

Heti munkaidő: 20 óra

A pályázat elbírálása:

A pályázati anyag és szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A legjobb pályázókat szóbeli elbeszélgetésre hívjuk, erről a kiválasztottak írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2024. június 15.

A projektkutató jogállására, munkabérére és egyéb juttatásaira a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben előírt rendelkezések, valamint a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpontban hatályos szabályzatok és Főigazgatói utasítások az irányadók.

A munkakör 2024. augusztus 1-től tölthető be heti 20 órában a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A jogviszony 6 hónapos próbaidő kikötésével 2 évre szól.

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

Amennyiben kérdése van a pályáztatott munkakörrel kapcsolatban, kérjük, forduljon Árendás Zsuzsához -hoz, az arendas.zsuzsanna@tk.hu e-mail címre írt levelével.