Pályázat intézetigazgató pozícióra a TK Jogtudományi Intézetébe

A Társadalomtudományi Kutatóközpont pályázatot hirdet a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetébe
Igazgató (tudományos kutató) munkakör betöltésére.

A kutatói jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

Az igazgatói kinevezés időtartama: három év

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • a TK Jogtudományi Intézet szakmai tevékenységének irányítása, koordinálása, képviselete a Kutatóközpont Szervezeti és Működési Szabályzata szerint,
 •  a kutatóközpont főigazgatójának irányításával az intézet működésének biztosítása,
 •  a tudományos kutatói feladatokhoz kapcsolódó tevékenység ellátása.

Pályázati feltételek:

 • jogi egyetemi végzettség,
 • legalább PhD tudományos fokozat a jogtudomány területén
 • kimagasló, nemzetközileg is elismert tudományos eredmények a kutatóintézet    profiljának megfelelő kutatások valamely területén
 • nemzetközi publikációs tapasztalat magasan jegyzett tudományos folyóiratokban is
 • kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szerzett gyakorlat
 • tárgyalási és publikációs szintű angol nyelvtudás

Előnyt élvez:

 • további idegen nyelvek ismerete
 • nemzetközi pályázatokban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • a TK Jogtudományi Intézet vezetésére, fejlesztésére, tudományos programjának megvalósítására vonatkozó koncepció
 • a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és könyvek pontos bibliográfiai jegyzéke vagy a pályázó MTMT profilja
 • a pályázó tudománymetriai mutatói
 • a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és nyelvtudást igazoló oklevelek másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát és a pályázó nevét a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, továbbá, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy igazgatói megbízás esetén milyen intézményen kívüli szakmai tevékenységeket kíván folytatni és milyen jogviszony keretében

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2024. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 12.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Boda Zsolt főigazgató részére a foigazgato@tk.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati anyag és személyes meghallgatás alapján. A beérkező pályázatokat bíráló bizottság véleményezi. A felvételről a Kutatóközpont főigazgatója dönt. A jelentkezők elektronikus úton kerülnek értesítésre. A megbízás feltétele a vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. január 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A betöltendő munkakör „tudományos kutató”, amely a vezetői beosztással történő megbízással, legkorábban 2024. február 1. napjától tölthető be. Új alkalmazás esetén a próbaidő 3 hónap. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt: dr. Tamás Veronika főigazgatói titkárságvezető, a titkarsag@tk.hu címen.